Навчальний відділ ТНТУ


-???-

Stud

СТУДЕНТСЬКІ КВИТКИ


Студентський квиток - це персонально-інформаційні дані про особу (студента), що навчається у вищому навчальному закладі, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки України (ІВС "ОСВІТА") та відтворені на пластиковій картці.

Персонально-інформаційні дані про студента включають:
а) прізвище, ім'я, по батькові та цифрову фотографію студента;
б) назву навчального закладу, факультету, групи, форми навчання студента;

в) термін дії, серію та номер квитка;
г) індивідуальний штрих-код квитка та додаткову інформацію навчального закладу (на вимогу навчального закладу).

Студентський квиток має титульний (лицьовий) та текстуальний (зворотний) боки. Гама кольорів жовто-блакитна із світло-блакитними полями для заповнення персонально-інформаційними даними.
Лицьовий бік містить: зображення малого Державного герба України; напис "СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК" літерами жовтого кольору заввишки 4 мм, розміщений нижче зображення малого Державного герба України на відстані 9 мм; напис "Термін продовження" літерами чорного кольору заввишки 2 мм, розміщений нижче напису "СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК" на відстані 15 мм.
Зворотний бік уздовж верхнього краю містить верхнє поле для заповнення, де вказано повну назву навчального закладу.
Під верхнім полем зворотного боку вздовж її правого краю розміщена службова зона шириною 12 мм. У нижній частині зони виділено біле поле для занесення індивідуального штрих-коду квитка, у верхній частині зони - поле для заповнення додаткової інформації навчального закладу.
У правому верхньому куті, який утворений службовою зоною та верхнім полем, виділено поле розміром 21x27 мм, де розміщується фотографія студента.
Зліва від фотографії розташовані поля шириною 19,5 мм для заповнення інформації про термін дії, серію та номер квитка. Над відповідними полями для заповнення надруковано написи "Виданий", "Дійсний до", "Серія, номер" літерами чорного кольору заввишки 2 мм.
Під ними в напрямку нижнього краю розташовані поля шириною 42 мм для заповнення. Над відповідними полями для заповнення надруковано написи "Прізвище", "Ім'я", "По батькові", "Факультет та форма навчання", "Група" літерами чорного кольору заввишки 2 мм.
Під полями для заповнення вздовж нижнього краю зворотного боку друкуються назва посади, прізвище, ініціали керівника навчального закладу та відтворюється його підпис. Над прізвищем керівника відтворюється печатка навчального закладу.
Замовлення на виготовлення квитків розпочинається щорічно з серпня місяця з метою забезпечити студентів квитками на початок навчального року. Виготовлення квитків здійснюється за допомогою ліцензійного спеціалізованого програмного забезпечення. Згідно до законодавства України квитки повинні бути виготовлені протягом 30 днів з дати замовлення університетом.


Порядок замовлення та видачі студентських квитків


1. Відповідальні особи деканатів через відповідальну особу університету перевіряють у ЄДЕБО достовірність необхідної для замовлення студентських квитків інформації (фотографію у форматі JPEG/JPG, 248x310px - 360x450px, дані паспорту, ідентифікаційний номер).

2. Відповідальна особа навчального відділу:

  • формує у ЄДЕБО пакет документів з даними та фотографіями для експорту у програму Education для замовлення студентських квитків;
  • створює базу даних щодо замовлення студентських квитків станом на 10 вересня поточного року;
  • вносить у модуль "Видача документів" ЄДЕБО інформацію щодо видачі студентських квитків;
  • забезпечує замовлення і отримання студентських квитків від виконавця послуг.

3. Відповідальні особи деканатів отримують зі складу університету оформлені студентські квитки і видають їх власникам.
4. У випадку виникнення додаткових запитань, звертатися у навчальний відділ (каб. №53, Павелко О.А.)

Порядок замовлення та видачі дублікатів студентських квитків


1. У разі втрати студентського квитка або його пошкодження, що призвело до знищення всіх або більшості реквізитів, за заявою власника документа про освіту видається його дублікат.
2. Замовлення на виготовлення дублікатів студентських квитків, що виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій, подається безпосередньо навчальним відділом університету до інформаційно-виробничого вузла, який здійснює виготовлення студентського квитка.
3. Для отримання дубліката студентського квитка до деканату подаються наступні документи:
3.1. Заява власника документа про видачу дубліката У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження документа, прізвище, ім'я та по батькові, факультет, група; інші відомості, якщо власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката.
3.2. Довідка з органів МВС (у разі викрадення або вчинення інших злочинних дій, що призвели до втрати документа).
3.3. Оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника студентського квитка, у якому повинно бути зазначено: назва студентського квитка, на чиє ім'я виданий, факультет, яким навчальним закладом виданий та про визнання його недійсним.
3.4. Копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката студентського квитка.

4. Заява подається в деканат.


-???- | -???-