Навчальний відділ ТНТУ


-???-

Ліцензування та акредитація

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ


Ліцензування
– процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Акредитація закладу вищої освіти – це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Інституційна акредитація – встановлення відповідності системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти чинним вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти.

Акредитація освітньої програми
– оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми.НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА ІНШІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977 "Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" [завантажити]


  • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №347 від 10.05.2018) [завантажити]


  • Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2015 р. №1151 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266" [завантажити]

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
ЗА ЯКИМИ УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ
(затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року)


з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

50

053

Психологія

50

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

90

072

Фінанси, банківська справа та страхування

110

073

Менеджмент

110

075

Маркетинг

100

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

50

3

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

150

122

Комп’ютерні науки

250

123

Комп'ютерна інженерія

200

125

Кібербезпека

50

126

Інформаційні системи та технології

50

4

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

180

133

Галузеве машинобудування

200

5

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

225

6

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

300

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

50

153

Мікро- та наносистемна техніка

50

7

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

85

8

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

100

9

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

130

10

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

150

11

20

Аграрні науки та продовольство

208

Агроінженерія

50

12

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

75

13

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

125

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

100

14

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

50

 

СТУПІНЬ МАГІСТРА

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

30

053

Психологія

30

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

50

072

Фінанси, банківська справа та страхування

30

073

Менеджмент

75

075

Маркетинг

50

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

3

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

100

122

Комп'ютерні науки

100

123

Комп'ютерна інженерія

100

124

Системний аналіз

50

125

Кібербезпека

50

126

Інформаційні системи та технології

25

4

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

100

133

Галузеве машинобудування

120

5

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

125

6

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

150

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

50

153

Мікро- та наносистемна техніка

10

7

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

35

8

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

25

9

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

50

10

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

100

11

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

50

12

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

50

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

50

13

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

50

 

СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

5

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

5

073

Менеджмент

5

075

Маркетинг

5

3

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

10

122

Комп'ютерні науки

10

123

Комп'ютерна інженерія

5

4

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

10

132

Матеріалознавство

5

133

Галузеве машинобудування

15

5

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

6

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

5

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

5

7

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

5

163

Біомедична інженерія

5

8

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

5


-???- | -???-