Навчальний відділ ТНТУ


-???-


Навчальний відділ є структурним навчальним та науково-методичним підрозділом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, який планує та організує управління навчальною та навчально-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу, а також веде контроль та звітність з питань навчально-методичної роботи
Телефон: (0352) 51-97-23
Поштова адреса: 46000, м. Тернопіль, вул. Руська 56,
навчальний корпус №2


Електронна пошта: nv@tu.edu.te.ua


-???- | -???-